Hvad gør jeg med min vrede/mit raseri?

Jesus siger aldrig, at vi ikke skal være vrede, men  byde vreden velkommen. Det handler om at være autentisk i forhold til vore følelser, og om aldrig at forsøge at holde fast i det, der synes at retfærdiggøre vores vrede. At forsøge at retfærdiggøre sin vrede, er at lave sit eget helvede, fordi vrede aldrig er…

Lektion 26

Den tro, at vi  kan angribe og blive angrebet - at angreb virkelig er muligt, er en grundsten i egoets tankesystem. Men heldigvis er dette ikke sandt. Jesus fortæller os, at kun kærligheden er virkelig, og at intet andet eksisterer. Men så længe denne tro på angreb stadig er stærkt forankret i vores sind, vil…

Lektion 24-25

Lektion 24: "Jeg opfatter ikke det der er til mit eget bedste". Vi ved ikke hvad, der vil gøre os glade. Derfor har vi ikke noget at gå efter eller handle ud fra. Vi handler derfor, ud fra hvordan vi opfatter det, der sker. Jesus siger her, at "den opfattelse er forkert". Den logiske følge heraf må være, at…

Lektion 21-23

Lektion 21: ”Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde.” Denne lektion sætter fokus på situationer, som vækker vrede i os, og beder os se disse på en anden måde. Vrede beskrives i Kurset som en følelsesmæssig reaktion fra mild irritation til raseri, og som i virkeligheden er et slør over…

Lektion 11-15

Jesus fortæller os, at der er en forbindelse mellem det, vi tænker, det vi ser, og det vi  oplever. Med lektion 11: "Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden." bliver årsag og virkning tydeliggjort. Alt det, vi tror, der foregår uden for os i verden, foregår i sindet. Alting i verden er kun tanker i sindet, og mine meningsløse…

Mine tanker betyder ikke spor

Med lektion 10 får vi vist, at vores sind ikke kan lide IKKE at tænke. Det “småsnakker“ konstant og har travlt med at holde os distraheret af tanker om fortiden og af bekymringer for fremtiden. Denne idé gælder ALLE de tanker, som vi er opmærksomme på, og dagens øvelse, giver os mulighed for at opleve,…

Jeg ser intet som det er nu.

Dette er en kæmpe lektion i virkelig at åbne sig for det nye, det ukendte .... "Intet jeg ser betyder noget." Det er en version af den første lektion i Arbejdsbogen. Men det bringer ideen om "NU" på banen,  at intet virkeligt ses eller opfattes "NU". Vi er blevet vant til en følelse af "NU"…

Mit sind er optaget af fortidige tanker

Lektion 8 fortæller os, at vi kun ser fortiden, fordi vores sind er optaget af fortidige tanker. Vores sind er travlt optaget, er højlydt og “kører” i et højt tempo og ved hjælp af en en hurtig tankegang. Det fremstår som billeder og erindringer - som alle er vores opfattelse af fortiden. Disse tanker er…

Lektion 5-7

Lektion 5: "Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror. Denne idé er begyndelsen på at løsne vores forankrede tro på, at årsagen til enhver uro, enhver følelsesmæssig uro og alle grader af uro skyldes noget i verden af tid og sted og af billeder og fremtoninger. Dette har været egoets store behov, troen…

Fordybelse i lektion 1 – 4.

Her ved årets begyndelse føler jeg for at gå dybere med Kursets tidlige lektioner, som handler om vores måde at opfatte/se/tænke på. I den anledning blev jeg "ført" til David Hoffmeisters små videoer over lektionerne, som giver et hjælpsomt indblik i, hvordan det vildledte sind opfatter og tænker. Lektion 1: "Intet jeg ser betyder noget.“…