Lektion 26/Lesson 26

Den tro, at vi  kan angribe og blive angrebet - at angreb virkelig er muligt, er en grundsten i egoets tankesystem. Men heldigvis er dette ikke sandt. (English version at the bottom of this post) Jesus fortæller os, at kun kærligheden er virkelig, og at intet andet eksisterer. Men så længe denne tro på angreb…

Lektion 24-25/Lesson 24-25

Lektion 24: "Jeg opfatter ikke det der er til mit eget bedste". Vi ved ikke hvad, der vil gøre os glade. Derfor har vi ikke noget at gå efter eller handle ud fra. (English version under the videos) Vi handler derfor, ud fra hvordan vi opfatter det, der sker. Jesus siger her, at "den opfattelse er forkert". Den logiske…

Lektion 21-23/Lesson 21-23

Lektion 21: ”Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde.” Denne lektion sætter fokus på situationer, som vækker vrede i os, og beder os se disse på en anden måde. (English version under the videos) Vrede beskrives i Kurset som en følelsesmæssig reaktion fra mild irritation til raseri, og som i…

Lektion 16-20/Lesson 16-20

Med lektion 16 tager vi vores første skridt i ophævelsen af vores tro på, at vores tanker ingen virkning har: "Jeg har ingen neutrale tanker". Alt, det vi ser, er et resultat af, hvad vi tænker. (English version at the bottom of the videos) Jesus siger, at tanker enten er falske eller sande. De er ikke…

Lektion 11-15/Lesson 11-15

Jesus fortæller os, at der er en forbindelse mellem det, vi tænker, det vi ser, og det vi  oplever. Med lektion 11: "Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden." bliver årsag og virkning tydeliggjort. (English version at the bottom of this post) Alt det, vi tror, der foregår uden for os i verden, foregår i sindet.…

My thoughts do not mean anything

We get to see in lesson 10 that our mind does not like NOT thinking. It is always chattering, and busy, keeping us distracted with thoughts of past and worrying about the future.  This idea applies to ALL the thoughts of which we are aware. And this exercise offers us an opportunity to experience that…

Mine tanker betyder ikke spor

Med lektion 10 får vi vist, at vores sind ikke kan lide IKKE at tænke. Det “småsnakker“ konstant og har travlt med at holde os distraheret af tanker om fortiden og af bekymringer for fremtiden. Denne idé gælder ALLE de tanker, som vi er opmærksomme på, og dagens øvelse, giver os mulighed for at opleve,…

Jeg ser intet som det er nu.

Dette er en kæmpe lektion i virkelig at åbne sig for det nye, det ukendte .... "Intet jeg ser betyder noget." Det er en version af den første lektion i Arbejdsbogen. Men det bringer ideen om "NU" på banen,  at intet virkeligt ses eller opfattes "NU". Vi er blevet vant til en følelse af "NU"…

I see nothing as it is now.

So this is a huge lesson in opening to the awareness that “Nothing I see means anything.”  This is a version of the first lesson of the workbook.  But it’s bringing in the idea of “NOW” and that nothing is truly seen or perceived “NOW”. (The sound quality is not the best - but you…