Lektion 35-39: Hellighed

Jesus siger ganske klart, at den, som tror, han er i denne verden, vil have vanskeligt ved at tro dette om sig selv: "Mit sind er del af Gud's. Jeg er meget hellig." Han siger, at vi har valgt at være i tiden fremfor i Evigheden. Og fordi vi tror, vi er i denne verden af tid…

Lektion/Lesson 33-34:

Fra uro til fred. Lektion 33: "Der er en anden måde at se verden på." Vi må erkende, at vores opfattelse af verden kan ændres - i både dens ydre og indre aspekter!. (English text version under the videos) Jo oftere vi siger dette til os selv, jo mere udtrykkeligt fortæller vi vores sind dette og…

lektion 31- 32/Lesson 31-32

Ikke offer, men opfinder! Dette er vores frihedserklæring i forhold til den ydre verden - såvel som den indre verden: "Jeg er ikke offer for den verden jeg ser." I denne frihed ligger verdens frihed. Dette er en afvisning af egoet, et "nej" til at binde os selv med egoets lænker! (English text version under the videos) "Jeg har…

Lektion/Lesson 27-30

Er dette hvad vi ønsker over alt andet: “Frem for alt andet ønsker jeg at se.” Dette må være sandt, men vi ved det bare ikke endnu - fordi vi ikke er nået dybt nok ind i vores sind. (English text version under the videos) Denne erklæring: "Frem for alt andet ønsker jeg at se," kan…

Lektion 26/Lesson 26

Den tro, at vi  kan angribe og blive angrebet - at angreb virkelig er muligt, er en grundsten i egoets tankesystem. Men heldigvis er dette ikke sandt. (English version at the bottom of this post) Jesus fortæller os, at kun kærligheden er virkelig, og at intet andet eksisterer. Men så længe denne tro på angreb…

Lektion 24-25/Lesson 24-25

Lektion 24: "Jeg opfatter ikke det der er til mit eget bedste". Vi ved ikke hvad, der vil gøre os glade. Derfor har vi ikke noget at gå efter eller handle ud fra. (English version under the videos) Vi handler derfor, ud fra hvordan vi opfatter det, der sker. Jesus siger her, at "den opfattelse er forkert". Den logiske…

Lektion 21-23/Lesson 21-23

Lektion 21: ”Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde.” Denne lektion sætter fokus på situationer, som vækker vrede i os, og beder os se disse på en anden måde. (English version under the videos) Vrede beskrives i Kurset som en følelsesmæssig reaktion fra mild irritation til raseri, og som i…