Jesus siger ganske klart, at den, som tror, han er i denne verdenvil have vanskeligt ved at tro dette om sig selv:

“Mit sind er del af Gud’s. Jeg er meget hellig.”

Han siger, at vi har valgt at være i tiden fremfor i Evigheden. Og fordi vi tror, vi er i denne verden af tid og sted, kan vi ikke tro dette om os selv. Men Gud Selv anbragte os i Evigheden for evigt. Og hellighed er ikke af denne verden, hvilket betyder, at vi ikke er af denne verden. Vi har i vores tanker lænket os selv til verden, vi har opfundet, men vi er i virkeligheden stadig hos Gud. Vi fantaserer blot om, at vi kan være adskilt fra Gud. – (Læs evt. Teksten Kap. 5.VI : Tid og Evighed)

Vi er hellige, fordi vores sind er del af Gud’s. Derfor må vores syn også være helligt.  Og deraf må følge, at “Min hellighed omslutter alt hvad jeg ser.” Hvis vores sind er del af Gud’s, må vi også være uden synd, uskyldige, for ellers ville en del af Hans Sind være syndigt. Vores syn er ikke af kroppen, men kommer fra helligheden i vores sind, som er del af Gud’s Sind. Dette hellige syn modtog vi ved vores skabelse, men  i vores fantasi har vi udskiftet det med egoets måde at se på. – Lad os derfor atter “genskabe” vores hellige syn, ved at modtage vorers hellighed påny!

Med lektion 37 får vi fortalt, at vores sande funktion, vores opgave i verden – er at se verden igennem vores hellighed: “MIn hellighed velsigner verden”. Sådan velsignes vi og verden sammen. Når vi tilbyder verden  vores hellighed, tilbydes alle, hvad der tilkommer dem. Alle er berettiget til alt, som en Søn af Gud. Med hellighed er der intet offer, intet at ofre, og derfor intet tab.

Vores hellighed er verdens frelse. Dette er store ord. Han beder os dermed om at leve vores hellighed. Vi kan bruge denne idé i forhold til hvem end vi møder, og specifikt, hvis nogen eller noget fremkalder en negativ reaktion i os.

Den som ser fra helligheden i sig selv, oplever sig selv som eet med det, han ser – subjekt og objekt er eet, oplevelsen af dualitet/adskillelse er forsvundet!

Den, som ser sig selv som hellig, ser sig selv som hel. Den, som ser sig selv som hel, stiller ingen krav. Denne er alt og har alt!

“Der er intet min hellighed ikke kan gøre”. Vores hellighed gør os til den Guds Søn, vi er, og eet med vores Skabers Sind. Gennem vores hellighed manifesteres Guds magt. Guds magt helbreder sindet, som tror, det er en person  i den verden, det selv har opfundet, og som er fyldt med sygdom, smerte, sorg og alle mulige problemer.

Jesus siger, at formålet med øvelserne er, at vi indgydes en følelse af, at vi har magt over alting, fordi vi er, hvad vi er – Guds Søn.

“Min hellighed er verdens frelse.” En frelser må dog allerførst selv være frelst. Og spørgsmålet er, om vi virkelig tror, at skyld er helvede? – Jesus siger, at hvis vi troede det, ville vi faktisk ikke behøve en øvebog! Så længe vi er tiltrukket til skyld, vil vores hellighed være skjult for os.

Hellighed er en sindstilstand, en oplevelse af frelse! Hellighed vil føre os langt ud over enhver oplevelse af skyld. Gennem vores hellighed kommunikerer vi med Helligånden og  lærer andre om deres hellighed. Og vi vil se, at vores hellighed indhylder alting vi ser. Vores hellighed vil besvare ethvert spørgsmål, der nogenside er stillet  eller vil blive stillet!

Skyld skjuler hellighed, men kun for dem, som ønsker at se skyld.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s