Lektion/Lesson 42-43

"Gud er min styrke. Vision er Hans gave." "Du vil se fordi det er Guds Vilje. Gud er din styrke, og hvad han giver er sandt givet. Den er din nårsomhelst og hvorsomhelst, uanset omstændighederne. Din rejse gennem tid og sted er ikke tilfældig. Du kan altid kun være det rigtige sted på det rigtige…

Lektion/Lesson 33-34:

Fra uro til fred. Lektion 33: "Der er en anden måde at se verden på." Vi må erkende, at vores opfattelse af verden kan ændres - i både dens ydre og indre aspekter!. (English text version under the videos) Jo oftere vi siger dette til os selv, jo mere udtrykkeligt fortæller vi vores sind dette og…

lektion 31- 32/Lesson 31-32

Ikke offer, men opfinder! Dette er vores frihedserklæring i forhold til den ydre verden - såvel som den indre verden: "Jeg er ikke offer for den verden jeg ser." I denne frihed ligger verdens frihed. Dette er en afvisning af egoet, et "nej" til at binde os selv med egoets lænker! (English text version under the videos) "Jeg har…

Lektion/Lesson 27-30

Er dette hvad vi ønsker over alt andet: “Frem for alt andet ønsker jeg at se.” Dette må være sandt, men vi ved det bare ikke endnu - fordi vi ikke er nået dybt nok ind i vores sind. (English text version under the videos) Denne erklæring: "Frem for alt andet ønsker jeg at se," kan…

Lektion 26

Den tro, at vi  kan angribe og blive angrebet - at angreb virkelig er muligt, er en grundsten i egoets tankesystem. Men heldigvis er dette ikke sandt. Jesus fortæller os, at kun kærligheden er virkelig, og at intet andet eksisterer. Men så længe denne tro på angreb stadig er stærkt forankret i vores sind, vil…

Lektion 24-25

Lektion 24: "Jeg opfatter ikke det der er til mit eget bedste". Vi ved ikke hvad, der vil gøre os glade. Derfor har vi ikke noget at gå efter eller handle ud fra. Vi handler derfor, ud fra hvordan vi opfatter det, der sker. Jesus siger her, at "den opfattelse er forkert". Den logiske følge heraf må være, at…

Lektion 21-23

Lektion 21: ”Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde.” Denne lektion sætter fokus på situationer, som vækker vrede i os, og beder os se disse på en anden måde. Vrede beskrives i Kurset som en følelsesmæssig reaktion fra mild irritation til raseri, og som i virkeligheden er et slør over…

Lektion 11-15

Jesus fortæller os, at der er en forbindelse mellem det, vi tænker, det vi ser, og det vi  oplever. Med lektion 11: "Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden." bliver årsag og virkning tydeliggjort. Alt det, vi tror, der foregår uden for os i verden, foregår i sindet. Alting i verden er kun tanker i sindet, og mine meningsløse…

Fordybelse i lektion 1 – 4.

Her ved årets begyndelse føler jeg for at gå dybere med Kursets tidlige lektioner, som handler om vores måde at opfatte/se/tænke på. I den anledning blev jeg "ført" til David Hoffmeisters små videoer over lektionerne, som giver et hjælpsomt indblik i, hvordan det vildledte sind opfatter og tænker. Lektion 1: "Intet jeg ser betyder noget.“…