Lesson 60 – review

Forgiveness is the means by which we will recognize our innocence. It is the reflection of God's Love on earth. It will bring us near enough to Heaven that the Love of God can reach down to us and raise us up to Him. “God is the Love in which I forgive.” It is not…

Lektion 60 – repetition

Tilgivelse er midlet, ved hvilket vi vil erkende vores uskyld. Det er afspejlingen af Guds Kærlighed på jorden. Det vil bringe os nær nok til Himlen,så Guds Kærlighed kan nå ned til os og løfte os op til Ham. "Gud er den Kærlighed jeg tilgiver i.” Det er ikke gennem vores egen styrke, at vi…

Lektion 59 – repetition

Hvordan kan jeg være alene, når Gud altid er med mig? Hvordan kan jeg være i tvivl og være usikker på mig selv, når der er fuldkommen sikkerhed i Ham? Hvordan kan jeg blive forstyrret af noget, når Han hviler i mig i absolut fred? Hvordan kan jeg lide, når kærlighed og glæde omgiver mig…

Lektion 58 – repetition

Vi beder Gud om at vejlede os i det hellige møde. Vi har bedt om midlerne til at vågne op til Himmel. Han har givet os en mulighed for en ny opfattelse af alt og alle. Lad os være åbne for at tage imod oplevelsen af det hellige møde, mens vi underviser i det. Lad…

Lektion 57 – repetition

Vores lænker er løsnet. Fængselsdøren står åben. Intet holder os i denne verden. Kun vores ønske om at blive her - holder os fanget. "Jeg er ikke offer for den verden, jeg ser." Lad os opgive vores vanvittige ønsker og gå - ind i lyset. Vi opfandt fængslet, hvori vi ser os selv. Guds Søn…

Lektion 56 – repetition

Hvordan kan vi vide, hvem vi er, når vi konstant føler os angrebet? Smerter, sygdom, tab, konflikter, alder og død synes at true os. Vi har forsøgt at give vores arv i bytte, for den verden vi ser. Men Gud har bevaret den sikkert for os. "Mine angrebstanker angriber min usårlighed." "Frem for alt andet ønsker…

The solid wall/ Muren

Feeling stuck with some painful thoughts. Feeling trapped by these thoughts. Tears are always helpful here. I see this huge solid wall in front of me. Hearing Jim Morrison singing: “Break on through to the other side” repeatedly… Yes, I feel it ... I want to break through to the other side! And I know…

Lektion 55 – repetition

Det, som vi ser nu, er kun tegn på sygdom, katastrofe og død. Dette kan umuligt være, hvad Gud skabte til sin elskede Søn. - "Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde" "Det  jeg ser er en form for hævn." Det er et billede af altings angreb på alt. Det…

Lektion 54 -repetition

Neutrale tanker er umulige, fordi alle tanker har magt. Ligesom den verden, vi ser, opstår fra vores fejlagtige tanker, på samme vis vil den virkelige verden løfte sig for vores øjne, når vi lader mine fejlagtige antagelser  blive korrigeret. "Jeg har ingen neutrale tanker." "Jeg ser ingen neutrale ting." Det, vi ser, vidner om, hvad vi…