Vi beder Gud om at vejlede os i det hellige møde. Vi har bedt om midlerne til at vågne op til Himmel. Han har givet os en mulighed for en ny opfattelse af alt og alle. Lad os være åbne for at tage imod oplevelsen af det hellige møde, mens vi underviser i det.

Lad os lytte til Helligånden og Jesus, Læreren, Som kender lyset, Som lærer os om lyset, om ubegrænset læring, om sindets ubegrænsethed. Vi har troet, at vores brødre og søstre er forskellige fra os – at vi alle var adskilte personer med et eget selv. Dette kan ikke være sandheden!

Lad os åbne os for at kende Guds Vilje perfekt, for at opleve glæde og fred med alle, vi møder, fysisk eller mentalt. Hvis vi tænker på nogen – er det et hellig møde. Hvis vi møder nogen, tilsyneladende person til person, åbner vi for en ny opfattelse – til at elske vores nabo – som os selv. Lad os åbne os for oplevelsen af, at vores bror er os selv, at vores søster er os selv.

Lad os se det hellige møde som Du ser det, Helligånd! Husk os på de smukke ord fra Teksten: “Når du møder nogen – husk, det er et helligt møde. Som du ser ham, ser du dig selv. Som du behandler ham, vil du behandle dig selv. Som du tænker om ham, vil du tænke om dig selv. Glem det aldrig! I ham vil du finde dig selv eller miste dig selv! “

Vi indser, at dette er formålet for pensummet: Kend dig selv. Der er intet andet at lede efter. Alle leder efter sig selv, og magten og æren han tror er tabt. Lad os huske, at når vi er sammen med nogen – får vi endnu en mulighed for at finde magten og æren, vi tror, vi har tabt. Lad os se vores bror som os selv – vores søster som os selv – ved at anerkende vores hellighed. Den hellighed, der udvider sig til alt og alle. Vores hellighed omhylder alt vi ser. Vi er velsignede som Guds Søn. – Amen

“Min hellighed omslutter alt, hvad jeg ser.”

“Min hellighed velsigner verden.”

“Der er intet, min hellighed ikke kan gøre.”

“Min hellighed er min frelse.” 

“Jeg er velsignet som en Søn af Gud .”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s