Lektion 56 – repetition

Hvordan kan vi vide, hvem vi er, når vi konstant føler os angrebet? Smerter, sygdom, tab, konflikter, alder og død synes at true os. Vi har forsøgt at give vores arv i bytte, for den verden vi ser. Men Gud har bevaret den sikkert for os. "Mine angrebstanker angriber min usårlighed." "Frem for alt andet ønsker…

The solid wall/ Muren

Feeling stuck with some painful thoughts. Feeling trapped by these thoughts. Tears are always helpful here. I see this huge solid wall in front of me. Hearing Jim Morrison singing: “Break on through to the other side” repeatedly… Yes, I feel it ... I want to break through to the other side! And I know…

Lektion 55 – repetition

Det, som vi ser nu, er kun tegn på sygdom, katastrofe og død. Dette kan umuligt være, hvad Gud skabte til sin elskede Søn. - "Jeg er fast besluttet på at se tingene på en anden måde" "Det  jeg ser er en form for hævn." Det er et billede af altings angreb på alt. Det…

Lesson 55 – review

What we see now are but signs of disease, disaster and death. This cannot be what God created for His beloved Son. - “I am determined to see things differently.”  “What I see is a form of vengeance.” The world we see is a picture of attack on everything by everything. It is our own…

Lesson 54 – review

Neutral thoughts are impossible because all thoughts have power. As the world we see arises from our thinking errors, so will the real world rise before our eyes as we let our errors be corrected. "I have no neutral thoughts." "I see no neutral things." What we see witnesses to what we think. If we did…

Lektion 54 -repetition

Neutrale tanker er umulige, fordi alle tanker har magt. Ligesom den verden, vi ser, opstår fra vores fejlagtige tanker, på samme vis vil den virkelige verden løfte sig for vores øjne, når vi lader mine fejlagtige antagelser  blive korrigeret. "Jeg har ingen neutrale tanker." "Jeg ser ingen neutrale ting." Det, vi ser, vidner om, hvad vi…

Lektion 53 – repetition

Hvad der frembringer denne verden er vanvittigt, ligesom det, det frembringer. Virkelighed er ikke vanvid, og vi har virkelige tanker såvel som vanvittige. "Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden." "Jeg er urolig fordi jeg ser en meningsløs verden." Vanvittige tanker foruroliger. Kun kaos hersker i en verden, der repræsenterer kaotisk tænkning, og kaos er…

lesson 53 – review

What is producing this world is insane, and so is what it produces. Reality is not insane, and we have real thoughts as well as insane ones."My meaningless thoughts are showing me a meaningless world."  "I am upset because I see a meaningless world." Insane thoughts are upsetting. Only chaos rules a world that represents chaotic…

The ego trying “to help” me!?

The ego tries to tell me, that there are causation in form and will "help" me to avoid unwanted effects and results. Jesus says, that the ego always speaks first and loud. And I notice how often I listen and believe there are causation "out there" that have effects/ results which affect me one way…

Egoet forsøger “at hjælpe” mig!?

Egoet forsøger at bilde mig ind, at der er årsager i form og vil “hjælpe” mig med at undgå uønskede virkninger og resultater. Jesus siger, at egoet altid taler først og højt. Og jeg lægger mærke til, hvor ofte jeg lige falder for dets påstand om,  at der findes årsager “derude”, som har virkninger/resultater, der…