Hvordan kan jeg være alene, når Gud altid er med mig? Hvordan kan jeg være i tvivl og være usikker på mig selv, når der er fuldkommen sikkerhed i Ham? Hvordan kan jeg blive forstyrret af noget, når Han hviler i mig i absolut fred? Hvordan kan jeg lide, når kærlighed og glæde omgiver mig gennem Ham? “Gud er med mig overalt, hvor jeg går.” Lad mig ikke værne om illusioner om mig selv. Jeg er perfekt, fordi Gud er med mig overalt, hvor jeg går.

“Gud er min styrke. Vision er hans gave.”

“Gud er min Kilde. Jeg kan ikke se adskilt fra Ham.” Jeg kan se, hvad Gud vil have mig til at se. Jeg kan ikke se andet.

“Gud er det lys jeg ser i.” Jeg kan ikke se i mørket. Gud er det eneste lys. Derfor, hvis jeg skal se, må det være gennem Ham. Lad mig byde vision og den glade verden, den vil vise mig, velkommen.

“Gud er det sind jeg tænker med.” Jeg har ingen tanker, jeg ikke deler med Gud. Jeg har ingen tanker adskilt fra Ham, fordi jeg ikke har et sind adskilt fra Hans. Som en del af Hans Sind er mine tanker Hans og Hans Tanker er mine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s