You are Love.

Tears always come to my eyes when I listen to this song: “In Dreams” song by Jai Jadeesh.  Today I played this song to my dear friends Kris and Sylvia at the end of our Skype meeting, and I would also like to share it with you! The message of the song is “Know you…

Du er Kærligheden

Hvem er jeg? - Hvad er jeg?' Tårer fylder altid mine øjne, når jeg lytter til sangen "In Dreams" med Jai Jadeesh, som jeg spillede for mine kære venner Kris og Sylvia i dag som afslutning på vores ugentlige Skypemøde, og denne sang vil jeg også dele med dig! Sangens budskab er: "Know you are…

Sikkerhed – Safety !?

I disse dage hvor store katastrofer udfolder sig, og min egen og/eller andre sikkerhed synes truet, og aller taler om det, og alle medier har fokus på det, griber jeg mig selv i at blive følelesmæssigt aktiveret af alle disse skræk-scenarier. Jeg  mister min fred og har brug for at gå ind i stilhed og…

Wanting control

I caught myself feeling a need ... and a desire to control a future situation. The desire clearly came from fear - from the ego's projected hypothetical scare scenarios. There is a conviction that there is a need for control.. The need for control comes from lack of trust in the Holy Spirit as my Guide in…

Ønsket om kontrol

Jeg greb mig selv i følgende ... et behov for og ønske om at kontrollere en fremtidig situation. Ønsket kom helt klart fra frygt - fra egoets projicerede hypotetiske skræmmescenarier! Der er en overbevisning om, at der er et behov for kontrol. Behovet for kontrol kommer fra manglende tillid til Helligånden, som min Guide i enhver situation,…