THE HOLY INNER ALTAR

"There is a place in you where this whole world has been forgotten. Where no memory of sin and of illusion linger still. There is a place in you which time has left, and echoes of eternity are heard. There is a resting place so still no sound except a hymn to Heaven rises up…

Day 16 – 17 – 18

Sarah taler om hvordan allerede i september sidste år en fødselsproces af noget helt nyt begyndte. Der var flere områder af vores liv, hvor der f.eks. kunne være en følelse af at måtte strække os til vores yderste og slippe gamle væremåder og overbevisninger. Vi synes at være blevet "tvunget" til at skelne mellem, hvad…

Day 13 – 14 – 15

Hvorfor er vi bange? Jesus opfordrer os til gå dybere ind i vores sind og bede om hjælp til at kigge på, hvad der bringer denne frygt op -  vores overbevisninger og ønsker! Når vi er bange, har vi truffet et forkert valg, som vi føler os ansvarlige for. Det hjælper ikke at ændre vores…