Beslutningstagen

Jeg starter med glæde min dag med denne intention: Jeg vil lade alting være nøjagtigt, som det er og følge Helligåndens Vejledning angående alting hele dagen igennem. Mange gange i løbet af dagen begynder jeg at lytte til egoet, oftest uden at bemærke det splitsekund, hvor jeg glemmer min intention. Egoet støtter op om alle…

Decision making

My days start with the happy intent: "I will let everything be exactly as they are and follow Holy Spirit as my Guide in everything all through the day!" Several times during the day - often without noticing the split second where I forget my intention, I begin listening to the ego. The ego supports…

Everything is well

While  working on several projects in my kitchen  I Iistened to Peter Mayer's beautiful song: "Holy Now". Thoughts about my "earthly father" appeared and I felt happy. However, I could not maintain the idea of ​​him as my father and experienced a "transformation of him from my father to my brother in Christ". A split…

Alt er såre godt.

Jeg var igang med flere projekter  i mit køkken, mens jeg lyttede til Peter Mayers smukke sang: "Holy Now". Tanker om min “jordiske far” dukkede op, og jeg følte glæde. Dog kunne jeg ikke fastholde idéen om ham som min far og oplevede en transformation af ham fra far til "min broder i Kristus”. Et…