Neutrale tanker er umulige, fordi alle tanker har magt. Ligesom den verden, vi ser, opstår fra vores fejlagtige tanker, på samme vis vil den virkelige verden løfte sig for vores øjne, når vi lader mine fejlagtige antagelser  blive korrigeret. “Jeg har ingen neutrale tanker.”

“Jeg ser ingen neutrale ting.” Det, vi ser, vidner om, hvad vi tænker. Hvis vi ikke tænkte, ville vi ikke eksistere, fordi liv er tanke. Lad os betragte den verden, vi ser – som repræsentationen af ​​vores egen sindstilstand.

“Jeg er ikke alene om at opleve virkningerne af mit syn.” Hvis vi ingen private tanker har, kan vi ikke se en privat verden. Ligesom vores tanker om adskillelse taler til andre folks adskillelses-tanker, så vækker vores virkelige tanker de virkelige tanker i dem.

“Jeg er ikke alene om at opleve virkningerne af mine tanker.” Vi er ikke alene om noget som helst. Alt, hvad vi tænker eller siger eller gør, belærer hele universet. – Det er derfor i vores magt at ændre ethvert sind sammen med vort, fordi Guds kraft er vores.

“Jeg er fast besluttet på at se.” Idet vi erkender vores tankers natur, er vi fast besluttet på at se. – Og vi vil se den virkelige verden, og lade den lære os, at vores vilje og Guds vilje er eet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s