A Holy Encounter

This image which showed up in my news feed today reminded me of the many times I passed one of the many beggars here in the centre of Århus.  - The beggar with his hand stretched out and the hat in front of him … a perfect situation for mind watching. My reaction and my…

Et Helligt Møde.

Billedet her, som jeg så i min news feed på Face Book i dag, mindede mig om de mange gange, jeg har passeret en af de mange tiggere her i Århus centrum. Der sidder en tigger med hånden rakt frem og med hatten foran sig … en perfekt situation til “mind watching”. Min reaktion på tiggeren fortæller mig “råt…

Compliment and Criticism

I can catch myself “basking” in some compliments, and I can catch myself hating ”being criticized”. These reactions both tell me that I think I'm a person and believe there is a difference between criticism and compliments. I can also catch myself complimenting someone for something about their appearance or highlighting something they do or…

Komplimenter og kritik

Jeg kan gribe mig selv i at “sole mig” i en eller anden kompliment, og ligeledes i at "hade" at blive kritiseret. Disse reaktioner fortæller mig, at jeg tror, jeg er en person og tror der er forskel på kritik og komplimenter. Jeg kan også gribe mig selv i at komplimentere nogen for noget omkring deres…