Frygten for Guds straf.

Forleden morgen vågnede  jeg skælvende af frygt for Guds straf. Frygten var ikke forbundet med noget specifikt, men grundlæggende. Det føltes som om en del af mit sind skælvede af frygt, mens en anden del blot fredeligt observerede denne frygt uden at tro på den. Jesus fortæller mig i Et Kursus i Mirakler, at vi…

Fear of God’s Punishment

The other morning I woke up feeling huge fear of God's punishment. The fear was not connected to anything specific, but fundamental. It felt like part of my mind was trembling with fear, but another part merely was peacefully watching the trembling fear of God's punishment without believing in it. Jesus tells me in A…

Julen nærmer sig

Vi nærmer os jul, og hvad dermed følger: forpligtelser, skikke, roller,  for ikke at nævne det at skulle gøre alle tilpas - og skyldføleserne.  Jeg føler for at  fokusere på sand given og sand generøsitet i denne tid. Jeg har derfor udvalgt nogle steder i Kurset og i Kirsten Buxtons bog “I Married  a mystic”…

Coming up to Christmas

Coming up to Christmas and everything that follows - like customs, obligations, roles, comparisons, not to mention how to make everyone happy - and the guilt feelings. I feel to invite us all to focus on true giving and true generosity. Therefore I have selected some passages from the Course in Miracles and from Kirsten…