Screen Shot 2017-11-29 at 23.22.43

Vi nærmer os jul, og hvad dermed følger: forpligtelser, skikke, roller,  for ikke at nævne det at skulle gøre alle tilpas – og skyldføleserne. 

Jeg føler for at  fokusere på sand given og sand generøsitet i denne tid.

Jeg har derfor udvalgt nogle steder i Kurset og i Kirsten Buxtons bog “I Married  a mystic” – for at gå lidt dybere med disse begreber  – hvilket kunne være hjælpsomt, når egoet har travlt med at friste mig til at tro på forskelle, adskillelse, specielhed – til at lave sammenligninger og til at føle “falske forpligtelser” m.m.

I Married a Mystic Kap. 18  “Gaver versus tilstedeværelse”

“Helligånden: Generøsitet omfatter tid og ejerskab på verdens vilkår. Når der ikke er tid til at demonstrere generøsitet, erstattes den ofte med at give folk materielle ting. Generøsitet på mine vilkår indebærer, at du er, hvem du er, og at du afspejler denne sandhed gennem dine handlinger. I sand generøsitet er der ingen afgudsdykelse, ingen sammenligninger, ingen overvejelser omkring tid eller penge. … Der er ingen skyld involveret, når du giver som din Fader giver. Der er kun velsignelse.”

Håndbog for Lærere 4.II:

“For verden betyder generøsitet at “give væk” i den forstand at “opgive”. For Guds Lærere betyder det at give væk for at beholde.” … “På den tydeligst mulige måde, og på de enkleste niveauer, betyder ordet nøjagtigt det modsatte for Guds Lærere og for verden.”

Teksten Kap. 24.II.1:

“Sammenligning må nødvendigvis være et egoredskab, for kærlighed sammenligner ikke. Specielhed sammenligner altid. Den grundløægges på en mangel der ses  den anden, og opretholdes ved at søge efter alle de mangler den kan opfatte, som den holder sig klart for øje.”

Håndbog for Lærere 25.5:

“Når investeringen er taget ud af verdens materielle gaver, er egoet alvorligt truet.”

Håndbog for Lærere 23.4:

“At huske navnet Jesus Kristus, er at sige tak for alle de gaver Gud har givet dig.  Og taknemmelighed overfor Gud bliver den måde Han huskes på, for Kærligheden kan ikke være langt bag ved et taknemmeligt hjerte, og et taknemmeligt sind.”

Lektion 66:

“Gud giver mig kun glæde.

Han har givet mig min funktion.

Derfor må min funktion være glæde.”

“Har egoet, som selv kun er en illusion, og kun tilbyder illusioner som gaver, virkeligt gaver at give? “

Lektion 98:

“Jeg vil acceptere min rolle i Guds plan til frelse.”

“Giv Ham ordene, og Han vil gøre gøre resten.Han vil gøre det muligt for dig at forstå din specielle funktion. Han vil åbne vejen til glæde, og fred og tillid vil være Hanns gaver; Hans svar på dine ord. han vil svarew med al sin illid og glæde og vished, at det du siger er sandt.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s