Tilgivelse er midlet, ved hvilket vi vil erkende vores uskyld. Det er afspejlingen af Guds Kærlighed på jorden. Det vil bringe os nær nok til Himlen,så Guds Kærlighed kan nå ned til os og løfte os op til Ham. “Gud er den Kærlighed jeg tilgiver i.”

Det er ikke gennem vores egen styrke, at vi tilgiver. Det er gennem Guds styrke i os, som vi husker, når vi tilgiver. Vi tilgiver alle ting, fordi vi mærker Hans styrke vækkes i os. “Gud er den styrke jeg stoler på.”

Hvor sikker vil verden synes os, når vi kan se den! Alle og alt, hvad vi ser, vil bøje sig mod os for at velsigne os. Vi vil erkende vores kæreste ven i enhver . “Der er intet at frygte.”

Der er intet øjeblik, hvor Guds Stemme ophører med at kalde på vores tilgivelse for at frelse os. Der er intet øjeblik, hvor Hans Stemme undlader at lede vores tanker, vores handlinger og fødder. “Guds Stemme taler til mig hele dagen igennem.”

Når vi lytter til Guds Stemme, bæres vi af Hans Kærlighed. Når vi åbner vores øjne, oplyser Hans Kærlighed verden for os. Når vi tilgiver, minder Hans Kærlighed os om, at Hans Søn er syndefri. Og når vi ser på verden med den vision, Han har givet os, husker vi, at vi er Hans Søn. “Jeg bæres af Guds kærlighed.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s