Lektion 24: “Jeg opfatter ikke det der er til mit eget bedste”. Vi ved ikke hvad, der vil gøre os glade. Derfor har vi ikke noget at gå efter eller handle ud fra.

Vi handler derfor, ud fra hvordan vi opfatter det, der sker. Jesus siger her, at “den opfattelse er forkert”. Den logiske følge heraf må være, at vi ikke opfatter det, der er til vores eget bedste.

Hvis vi erkender dette, kan vi lære det. Men vi tror fuldt og fast på, at vi ved, hvad der er til vores eget bedste, og er derfor ikke åbne overfor at lære dette.

Ved at anvende dagens idé som vi anvises til, vil vi opdage, at vi i enhver situation er overbevist om, at vi kender vores eget og eller andres bedste, og at vi handler og planlægger ud derfra. Og vi vil se, at nogle af vores mål er modstridende, og at skuffelse meget vel kan blive resultatet.

Lektion 25: “Jeg ved ikke hvad formålet er med noget overhovedet”. Og derefter siger Jesus: “Alt er til dit eget bedste. Det er det, det tjener til; det er formålet med det; det er det, det betyder” og at  det er i erkendelsen af dette, at det du ser får mening.”

Egoet er ikke dig, “Denne falske identifikation sætter dig ude af stand til at forstå, hvad formålet er med noget som helst.” – Dine mål angår personlige interesser, men du har faktisk ingen personlige interesser, og derfor ved du ikke hvad formålet er med noget overhovedet.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s