Fra uro til fred.

Lektion 33: “Der er en anden måde at se verden på.” Vi må erkende, at vores opfattelse af verden kan ændres – i både dens ydre og indre aspekter!.

(English text version under the videos)

Jo oftere vi siger dette til os selv, jo mere udtrykkeligt fortæller vi vores sind dette og forliger os med denne idé, at der er en anden måde at se verden på. Dermed begynder vi at vende os mod Helligånden som Vejleder – frem for at fortsat at følge egoet.

Lektion 34: “Jeg kunne se fred i stedet for dette.” At se alting med fred – frem for fra uro i sindet lyder måske uopnåeligt, men følger vi denne vejledning , åbnes denne mulighed for os!

Vi må rette vores opmærksomhed indad mod vores tanker, vores ukærlige tanker!  Ønsker vi virkelig fred i stedet, kan vi bruge denne erklæring: “Jeg kunne se fred i denne situation, i stedet for det jeg nu ser i den!” 

From upset to peace.

Lesson 33: “There is another way to see the world.” We must acknowledge that our perception of the world can be changed – in both its outer and inner aspects!  The more frequent we tell our minds this, we begin to embrace this idea.  This is how we begin to turn to the Holy Spirit as our Guide – rather than following the ego.

Lesson 34: “I could see peace instead of this.” Seeing everything from peace – rather than from being upset may sound unattainable, but following this guidance makes this possible.

We must focus our minds inwardly on our thoughts, our unloving thoughts! Do we truly want peace – we can say: “I could see peace in this situation, instead of what I see in it now!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s