Jesus fortæller os, at der er en forbindelse mellem det, vi tænker, det vi ser, og det vi  oplever. Med lektion 11: “Mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden.” bliver årsag og virkning tydeliggjort.

Alt det, vi tror, der foregår uden for os i verden, foregår i sindet. Alting i verden er kun tanker i sindet, og mine meningsløse tanker viser mig en meningsløs verden. Jesus understreger, at der ingen forskel er på det, vi tænker, og det vi ser. Det indre og det ydre er eet og det samme.

Vi lærte med lektion 5 og 6: “Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror”. “Jeg er urolig fordi jeg ser noget der ikke er der”.

Nu lærer vi med lektion 12: Jeg er urolig fordi jeg ser en meningsløs verden.”  Jesus siger, at verden er meningsløs, og at vi har tillagt den al den mening, den synes at have (lektion 1+2). Vi synes at opleve vold, fjendskab, vanvid og andre vilkår, som han siger ikke er virkelige. Den meningsløse tanke, som de synes at opstå fra, er, at vi kan være og er adskilt fra Gud!

Gud er al den mening der ER. Når vi tror, at vi kan adskille os fra den eneste mening, der ER, så er der kun meningsløshed tilbage.

Alt, hvad vi ser i universet af tid og sted, inklusiv os selv, er intet udover et fragment af  den oprindelig tanke, at vi kunne være og er adskilt fra Gud og overladt til os selv. At se denne verden vil hele tiden minde os om, at vi tror, vi er adskilt fra Gud, syndige og skyldige.

Lektion 13: “En meningsløs verden fremkalder frygt.” Derfor beder Jesus os om, “at erkende det meningsløse, og erkende det uden frygt. – Hvis du er bange (årsagen) vil du tillægge verden egenskaber den ikke har, og befolke den med billeder der ikke eksisterer.” (resultatet).

Lektion 14: Gud skabte ikke en meningsløs verden”. “Det Gud ikke har skabt eksisterer ikke”. Den verden vi synes at se, har vi selv lavet, og den eksisterer ikke!  Denne sandhed kan lede os direkte ind i frygt, når vi kigger på vores “personlige repetoire af rædsler”. Men han fortæller os også, at vi sammen vil bevæge os mod “fuldkommen tryghed og fuldkommen fred“, og at alle disse rædsler er ikke skabt af Gud og derfor kun eksisterer i vores sind, adskilt fra Ham.

Lektion 15: Mine tanker er billeder jeg har lavet”. “De tanker, du tror, du tænker, fremtræder som billeder”. Det er sådan vores syn blev til. “Dette er ikke at se”. Jesus trøster os med at sige, at vi vil komme til at se lys – at have lysoplevelser, når vi begynder at åbne vores øjne gennem sand opfattelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s