Lektion 5: “Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror.

Denne idé er begyndelsen på at løsne vores forankrede tro på, at årsagen til enhver uro, enhver følelsesmæssig uro og alle grader af uro skyldes noget i verden af tid og sted og af billeder og fremtoninger. Dette har været egoets store behov, troen på at der er en ydre verden, der er årsagen til frygt, skyld, skam, smerte og fortræd. Det sovende sind er blevet narret til at tro, at verden er årsagen, og at sindstilstanden er virkningen. Det er et behov som alle mennesker oplever som deres tid og sted-oplevelse.

Lektion 6: “Jeg er urolig fordi jeg ser noget der ikke er der”

Denne lektion giver os chancen for at “vikle os” ud af troen på at være fanget i fremtrædelsesformer. Når selve vores Identitet som den levende Kristi Kærlighed; en perfekt ide i Guds sind, er blevet glemt og fuldstændigt skubbet ud af bevidstheden,  synes fremtrædelsesformer at have taget pladsen for kærlighed og lys. Denne tilstand kunne kaldes hallucinering. Den er at sammenligne med en tørstig rejsende, der vandrer gennem en ørken, forbrændt af solen, ophedet, udtørret og tørstig, mens han hallucinerer om en oase med skygge og vand.

Guds sovende søn troede han var blevet berøvet af sin hellige Fader, sin skaber. Han føler sig fortabt, på vandring i en ørken af ​​billeder; denne opfattelsemæssige ørken, som Gud ikke skabte: en fantasiverden, en fiktiv lineær strøm af billeder, der intet har at  gøre med virkeligheden, intet har at gøre med evigheden, med guddommelig kærlighed og glæde. Og derfor er det første skridt i helbredelsen af  dette tilsyneladende adskillelses-vilkår at indse, at al vore uro  stammer fra denne hallucination.

Lektion 7: “Jeg ser kun fortiden.”

Nu er vi nået til en grundlæggende idé, som Jesus fortæller os, kan være særdeles vanskeligt at tro lige med samme. “Jeg ser kun fortiden.” Denne idé er meget vigtig i vores opvågningsproces, fordi denne idé først må anerkendes, før en oplevelse kan komme, der er hinsides den. Denne idé er så vigtig, at de første seks lektioner i arbejdsbogen er baseret på den. Man kunne sige, at den er et meget grundlæggende trin på den tilsyneladende opstigning  til opvågning.

(Oversat af undertegnede)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s