Mit sind er optaget af fortidige tanker

Lektion 8 fortæller os, at vi kun ser fortiden, fordi vores sind er optaget af fortidige tanker. Vores sind er travlt optaget, er højlydt og “kører” i et højt tempo og ved hjælp af en en hurtig tankegang. Det fremstår som billeder og erindringer - som alle er vores opfattelse af fortiden. Disse tanker er…

Lesson 5-7

  Lesson5: "I am never upset for the reason i think." This idea is the beginning of loosening the fixed belief that the cause of any upset, any emotional upset and any degree of upset is being caused by something in the world of time and space, images and appearances. This has been the great addiction…

Lektion 5-7

Lektion 5: "Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror. Denne idé er begyndelsen på at løsne vores forankrede tro på, at årsagen til enhver uro, enhver følelsesmæssig uro og alle grader af uro skyldes noget i verden af tid og sted og af billeder og fremtoninger. Dette har været egoets store behov, troen…

Deepening into lesson 1-4

Here at the beginning of the new year - I feel to go deeper into the early lessons of the Course, which are about our way of perceiving,seeing and thinking. I was "led" to David Hoffmeister's meditations over the first 4 lessons, Which help us see how the deceived mind perceives and thinks. Lesson 1:…

Fordybelse i lektion 1 – 4.

Her ved årets begyndelse føler jeg for at gå dybere med Kursets tidlige lektioner, som handler om vores måde at opfatte/se/tænke på. I den anledning blev jeg "ført" til David Hoffmeisters små videoer over lektionerne, som giver et hjælpsomt indblik i, hvordan det vildledte sind opfatter og tænker. Lektion 1: "Intet jeg ser betyder noget.“…

En Ny Begyndelse

Efter en dyb afslutning på "det gamle år" med et smukt og meget dybtgående “Celebrating the Christ within Retreat”, mærker jeg dybt i mit sind det løfte, som hvert eneste øjeblik rækker os: Soningen - enden på synd, skyld, frygt og adskillelse. "Vi mødes for at støtte hinanden for at være vidner om kærligheden og…

2018 A New Beginning

After a beautiful and profound ending of "the old year" with a deep and very profound "Celebrating the Christ within Retreat" I feel the promise that each moment holds out to us so deeply: The Atonement - the end of sin, guilt, fear and separation. "We come together to support one another, to be witnesses of…