Egoet forsøger at bilde mig ind, at der er årsager i form og vil “hjælpe” mig med at undgå uønskede virkninger og resultater. Jesus siger, at egoet altid taler først og højt. Og jeg lægger mærke til, hvor ofte jeg lige falder for dets påstand om,  at der findes årsager “derude”, som har virkninger/resultater, der på den ene eller den anden måde har indvirkning på mig! Denne idé er dybt forankret i mit sind.

Vi kan registrere, hvornår vi falder for denne påstand, fordi det vil udspille sig på forskellige måder:

Der vil være en opmærksomhed på og et fravalg af bestemte situationer, der vil kunne bringe ubehagelige følelser op.  Der vil være fravalg af bestemte omgivelser, der kunne vække ubehag på forskellig vis: støjende omgivelser, grimme omgivelser, fremmede omgivelser, urolige omgivelser på en aller anden måde; for mange mennesker, for få mennesker, dyrs tilstedeværelse, børns tilstedeværelse, bestemte menneskers tilstedeværelse og mange, mange andre “udvendige årsager”. Og der kan være en opmærksom på, hvad forskellige ting/mennesker kan “gøre mod mig” eller “for mig”.

Jeg kunne f.eks. have forestillinger om “sund kost” og “sund levevis”. Men det er kun mine tanker, om den kost jeg indtager og om min levevis. som kan resultere i tvivl og utryghed og derfor søgen efter falsk tryghed, som f.eks. de “bedste” fødevarer, bestemte diæter, de “vigtigste” kosttilskud og “virksomme” medikamenter af forskellig slags m.m. Listen er uendelig, og den hviler på frygten for, at der ikke er nogen eller noget, der tager sig af  “mig”.

Der er en tro på, at nogle illusioner er  bedre end andre. Disse synes at give en vis følelse af “tryghed”, men under den stikker frygt sit hæslige, skræmmende hoved op fra tid til anden og sørger for, at der hele tiden er en opmærksom omkring bedre fødevarer, bedre diæter til mine specielle problemer, endnu vigtigere kosttilskud og mere virksomme medikamenter osv. En evig søgen efter sikkerhed og tryghed – hvor de ikke findes!

Screen Shot 2018-02-21 at 17.47.20

Hvem dette “mig” dog er, som jeg må tage mig af – kan der heldigvis stilles spørgsmål ved! Det kan ikke være Hvem, jeg virkelig er, for Jesus fortæller mig, at jeg er ikke en krop, og at jeg heller ikke kan være adskilt fra noget. At der ingen forskel er på illusioner. Intet er bedre eller værre end noget andet. Og han siger udtrykkeligt, at det kun er mine tanker, der kan gøre mig “fortræd”.

Så hvad er det, der har brug for omsorg, for helbredelse? Det er ikke kroppen, for illusioner kan ikke helbredes!  – Hvis mine tanker er årsagen og har virkninger og resultater, så kan det kun være sindet, der tror på illusioner, som har behov for helbredelse!

Og hvad er midlet? Ophævelsen og aflæring af usande overbevisninger og tanker, egoets tankesystem, og dermed  opvågning fra drømmen om adskillelse.

Jesus siger også til os, at det vil være nødvendigt, at vi lærer, at vi ingen “specielle omgivelser eller ting” har brug for til denne proces .“For at kunne bruge det, jeg lærer dig, har du faktisk allermest brug for situationer og ting, der synes forstyrrende, snarere end omgivelser/situationer, der ikke synes at forstyrre din fred og gøre dig urolig.

Formålet med det, jeg lærer dig, er at gøre det muligt for dig at bringe freden med dig overalt, og løbende helbrede al den uro dine tanker bringer dig – ved at huske: “Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror.“ Giv dine urolige tanker til Helligånden. Husk! “Kun mine tanker kan gøre mig fortræd”. – Dette lærer du ikke ved at undgå bestemte ting og situationer eller omgivelser.

Du vil komme til at lære, at fred er en del af dig og ikke  kan være fraværende fra dig. Dette kræver kun, at du træder enhver situation og  alle omgivelser og ting imøde og favner hvad som helst og en hvilken som helst situation,  for Gud og freden er med dig overalt.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s