Vi ser kun vores tanker. Verden, vi ser, er kun billeder af vores tanker. Verden vi opfatter er ikke udenfor vores tanker. Verden, vi ser, er afspejlingen af disse tanker, som dukker op i vores bevidsthed om fortiden og fremtiden. Dette er ikke at se. Vi må vælge, om vi ønsker at se eller ej! Det er spørgsmålet! At se med Kristi vision – at se i lys eller slet ikke se.

Vi må også erkende, at vi ingen private tanker har. Mens vi lader disse tanker passere i vores sind – tanker om fortiden og fremtiden – om kroppen, verden og tid og sted – må vi huske os selv på, at det kun er disse private tanker, som vi er bevidst om. Vi observerer alle disse tanker i vores sind. Alle disse tilsyneladende private tanker – som ikke eksisterer og derfor intet betyder. Gud skabte ikke disse tanker om fortid og fremtid, om tid og sted, kroppe, planeter og stjerner.

Disse tanker eksisterer således ikke, og derfor har de har ingen betydning. Men det gør vi. Vi er. Vi er Guds perfekte Søn. Vi er, som Gud skabte os, hellige er vi. Vi er ånd. Vil vi ikke hellere tænke sammen med universet frem for at skjule alt det, som virkeligt er vores – med vores ynkelige private tanker.

Hvad vil vi  derfor fokusere på – hvad vil vi give opmærksomhed lige nu – denne drøm om private tanker eller virkelighed, som er Himmeriget og den levende Kristus, Som er vores sande Identitet?

 “Jeg er urolig fordi jeg ser noget som ikke er der.” Når vi bliver urolige, er det altid fordi vi har erstattet virkelighed med illusioner, som vi har opfundet.

“Jeg ser kun fortiden.” Vi bruger fortiden imod alt og alle. Når vi husker Hvem vi er, vil vi velsigne alt og alle.

“Mit sind er opslugt af fortidige tanker.” Lad os huske, at vi kigger på fortiden for at forhindre os i at opfatte nuet i vores sind.

“jeg ser intet som det er nu.” Valget står mellem at se eller ikke se!

“Mine tanker betyder ikke noget.” Vi har ingen private tanker, men det er kun private tanker, som vi er opmærksom på!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s