“Du skal ikke tro, at du kan anvise vejen til Gud. Vejen til Gud er ydmyghedens vej. Det er en rejse, hvor du åbner dig, hvor du ikke kender vejen, men hele tiden er i bøn. Du lytter og venter og er opmærksom på at få anvist de skridt, du må tage.

Og når du således følger Vejledningen, åbner en vej sig. Vejen bliver tydeliggjort, og der er intet, der skal  analyseres, der er intet du skal finde ud af. Og der er i sandhed intet, du kan planlægge. Du skal blot lytte og følge det du hører. Fortæl ikke Gud, hvad vejen til Gud er, men lad vejen blive anvist dig.

Når du ønsker at være i harmoni indeni, når du ønsker at være “på bølgelænde” med Kilden til alt, vil vejen åbne sig. Lad ikke fortiden gå foran dig. Træf ingen beslutninger baseret på fortiden. For fortiden er ovre og fremtiden kun en forestilling. Og alle bekymringer er kun forsvar mod at ændre focus NU!

Forbliv åben overfor Vejledningen, du nu modtager, og lad den lede dig. Lad tilliden, du lige nu har, åbne vejen for dig. Du behøver ikke sammenligne, du behøver ikke  undersøge noget.

Slap blot af, synk dybt indad, og lyt! Dit hjerte vil føre dig i den rigtige retning. Dit hjerte vil inspirere dig. Det er alt, hvad, du har behov for at vide.”

Thank you David for this beautiful meditation.

“Think not that you can direct the way to God. The journey to God is a way of humbleness, a journy of opening and not knowing the way, but praying steadfastly, and listening and waiting and watching to be shown the steps to take.

And as you follow, a way opens. The way is made clear. There is nothing to analyze. There is nothing to figure out. And truly tthere is nothing to plan. Just listen and follow. Do not tell God the way to God, but let the way be shown.

As you desire to be in harmony, as you desire to be in alignment with the Source of all, the way will open. Do not let the past step before you. Do not base  decisions on the past. For the past is gone and the future but imagined. And these concerns are but defensesagainst present change of focus.

Stay open for the Guidance right now, and let this lead the way. Let present trust direct the way. You need not compare, you need not research.

Just relax, sink deep inside, and listen. Your heart will nudge you in the right direction. Your heart will inspire you. There is nothing else you need to know.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s