Sarah taler om hvordan allerede i september sidste år en fødselsproces af noget helt nyt begyndte. Der var flere områder af vores liv, hvor der f.eks. kunne være en følelse af at måtte strække os til vores yderste og slippe gamle væremåder og overbevisninger. Vi synes at være blevet “tvunget” til at skelne mellem, hvad der virkelig har værdi, og hvad der ikke har. Og vi synes at måtte acceptere, at vores tidligere levevis er faldet fra hinanden, at vi må lægge alle forventninger til side og åbne os for, at alting nu er uforusigeligt.

Læg mærke til, hvor du går på kompromis i forhold til hvem du virkelig er, og hvilken “pris” det har.

“The learning of the world is built upon a concept of the self adjusted to the world’s reality. It fits it well. For this an image is that suits a world of shadows and illusions. Here it walks at home, where what it sees is one with it. The building of a concept of the self is what the learning of the world is for. This is its purpose; that you come without a self, and make one as you go along. And by the time you reach “maturity” you have perfected it, to meet the world on equal terms, at one with its demands.” (T-31.V.1)

Falskt ansvar!?  – Hvad er hjælpsomt? – Lad Helligånden vise dig hvem, hvad, hvor og hvordan! Det er en stor lettelse at acceptere, at jeg  ikke behøver at dømme noget og intet ved, men vil få alt vist, få alt at vide, få alt stillet til rådighed. Lad mig give slip på ideen om, at noget kræves af mig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s