Day 4: TO BE STILL HERE AND NOW
Er du forberedt på og parat til at være stille her og nu?
Hvad der typisk foregår lige nu- er at vi gør os mange tanker om fremtiden, prøver at forberede os, planlægge, hvilket ikke er hjælpsomt.
For denne tid, som vi befinder os i nu, er en invitation til at være i stilhed, sidde stille – uden tanker på “a good or bad future “, men blot lade sindet være i hvile og til stede HER og NU..
Denne intimitet er nødt til at opstå fra det ordløse, hvorfra vi kan komme til intimitet og stilhed og acceptere, at vi ingen planer har, fordi vi ingen fremtid har, hvilket får os til at slappe af, så “planen”, dvs hvad der skal ske, kan ske uden vores indblanding, og vi vil være parate og “udhvilede” til at møde vores fantastiske fremtid.

Day 5: NO! –  Der er den tro, at vi er vores eget ophav, at vi skaber os selv, verden og virkeligheden, denne tro giver os en følelse af magt. Men ligesom den tænkende og tanken er eet, er drømmen og den som opfatter drømmen eet. Vi er drømmeren, som opfatter drømmen.
Lad os nu kigge på hvor hele denne projektion, hvor dette NEJ Sarah peger på kommer fra. Der er et ønske om selvstændighed og uafhængighed, som “holder det lille selv i live”. Så dette NEJ er faktisk et nej tak til at blive hjulpet og sørget for, fordi vi tror, vi bedre ved, hvad vi har behov for og brug for hjælp til. Og så længe vi tror, vi ved, hvad der er bedst for os, og hvad der gør os glade, siget vi NEJ til hjælpen fra vores sande Vejleder.

Jesus siger i Kurset: “Be ware of the perception to see yourself unfairly treated”. Denne overbevisning ligger til grund for “at søge retfærdighed, under følelsen af at have ret til og at være berettiget til dit og dat. NO SIMPLY MEANS – YOU THINK YOU KNOW SOMETHING!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s