I denne Covid 19  tid med adskillelse og masser af tid til rådighed, vil jeg invitere dig med til “en forårsrengøring i sindets kringelkroge” sammen med Sarah St.Clair, som tilbyder os 30 dages fordybelse med Purpose, Presence og Prayer”. – Jeg elsker Sarahs tilgang til Kursus i Mirakler. Hun går dybt – helt ind til benet.

lad os bruge denne tvunge “bliv hjemme situation”  til at kigge på “what we have run away from” og undgået hele vores liv,  for at nærme os en accept af alle ting, som de syntes at udfolde sig, uden domme og fortolkninger . “Lad alle ting være nøjagtigt som de er”. Lektion 268. – Lad os stoppe op, holde pause for at være nærværende over for det, som lige nu er omkring os – vinden, fuglesangen, den lysende gule mælkebøtte – uden domme og tanker. Ved at øve vores nærvær, som er lig med fred, vil  de ting vi er bange for at kigge på kunne komme til vores bevisthed.

Lad os kigge på, når noget uventet og usædvanligt sker, som vi ikke forventede. Som Sarah siger, er dette en anledning til at blive bevidst om, at vi synes at befinde os i en drømme-tilstand. Og hvad/hvem kan hjælpe os i denne situation? Vores Vejleder til sandhed, Helligånden – og bede Ham om hjælp til at se denne situation på en anden måde, se den med Hans øjne. Denne “bliv hjemme situation” giver os også en lejlighed til at afdække vores ønsker og overbevisninger om, at tingene skal være/blive ved med at være på en bestemt måde. – Det kræver mod at tro på, at tingene ikke ville være bedre, hvis de var anderledes.  Lad os også kigge nærmere på vores frygt for ikke at få vores behov opfyldt. – Vi er værdige til at blive sørget på alle måder, til at være fri for bekymringer, til ikke at skulle have styr på, hvad der nu skal ske. Det er den indstilling vi må have til livet, hvis vi tør!

Sarah taler her om indre og ydre ressourser, om hvor vi henter dem fra. Hun taler om inspiration, og om at nå en sindstilstand med inspiration fra Helligånden, hvor vi kan trække på ressourser fra udover tid og sted. Al tid er samtidig, der er ingen tidslinie. Inspiration fordrer en åbenhed i sindet til at træde ind i det ukendte, træde ind i en transpersonal tilstand.
Der må være en total åbenhed og et inderligt ønske om at gå dybere, om at nå ned under alt det, som rører sig på sindets overflade til en tilstand, som er lig bøn.
 Det vil være at synke ned i en oplevelse af, at der altid bliver sørget for os. At vi helt enkelt kan hvile i denne vished og modtage det svar fra Helligånden, som allerede er blevet givet os og lade alting udfolde sig for sindets opvågning.

Sarah giver os til sidst en øvelse: “Tuning into Guidance”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s