Denne idé udtrykker blot en kendsgerning: “Der er intet at frygte.” I sandhed er der intet at frygte. – Kun hvis vi ønsker, at illusioner skal være sande, er det meget svært for os at rumme denne idé.

Jesus beder os om at bruge denne ide, når vi føler os urolige! Uro viser os, at der er frygt i sindet. Og tilstedeværelsen af frygt er et sikkert tegn på, at vi stoler på vores egen styrke, og derfor er bange.

Der er et sted i vores sind, hvor husker vi Gud. Men måske er vi endnu ikke nået ind til dette sted.  – Her udskiftes vores svaghed med Hans styrke. Dét øjeblik, vi er villige til denne udskiftning, oplever vi, at der faktisk intet er at frygte!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s