“Gud er min styrke. Vision er Hans gave.” “Du vil se fordi det er Guds Vilje. Gud er din styrke, og hvad han giver er sandt givet. Den er din nårsomhelst og hvorsomhelst, uanset omstændighederne. Din rejse gennem tid og sted er ikke tilfældig. Du kan altid kun være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Sådan er Guds styrke. Sådan er Hans gaver.”

(English text version under the videos here)

Denne idé er et indledende skridt til at føre tanker sammen og lære dig, at du studerer et sammenhængende tankesystem, hvor intet nødvendigt mangler, og intet modstridende eller betydningsløst er inkluderet – nemlig Helligåndens Tankesystem! – Jo oftere du gentager denne idé, jo oftere minder du dig selv om, at Kursets mål er vigtigt for dig, og at du ikke har glemt det.

“God er min styrke. Jeg kan ikke se adskilt fra Ham” – Du kan ikke se adskilt fra Gud, fordi du ikke kan være adskilt fra Gud. Uanset hvad du gør i Ham, og uanset hvad du tænker, så tænker du med Hans Sind. Hvis vision er virkelig, og vision er virkelig, i den udstrækning den deler Helligåndens formål, da kan du ikke se adskilt fra Gud.

Perception har ingen mening. – Den har ingen funktion i Gud og eksisterer ikke. Men Helligånden giver den en mening meget tæt på Gud’s. helbredt perception bliver midlet ved hvilket, Guds søn tilgiver sin broder og dermed tilgiver sig selv.

“God is my strength. Vision is His gift.” ” You will see because it is the Will of God. God is indeed your strength, and what He gives is truly given. You can receive it any time and anywhere, wherever you are, and in whatever circumstance you find yourself. Your passage through time and space is not at random. You cannot but be in the right place at the right time. Such is the strength of God. Such are His gifts.”

This idea is a beginning step in bringing thoughts together, and teaching you that you are studying a unified thought system in which nothing is lacking that is needed, and nothing is included that is contradictory or irrelevant. – The more often you repeat the idea during the day, the more often you will be reminding yourself that the goal of the course is important to you, and that you have not forgotten it.
“God is my Source. I cannot see apart from Him.” – “You cannot see apart from God because you cannot be apart from God. Whatever you do you do in Him, because whatever you think, you think with His Mind. If vision is real, and it is real to the extent to which it shares the Holy Spirit’s purpose, then you cannot see apart from God.”Perception has no meaning.  – It has no function in God, and does not exist. But the Holy Spirit gives it a meaning very close to God’s. Healed perception becomes the means by which the Son of God forgives his brother, and thus forgives himself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s