Lektion 35-39: Hellighed

Jesus siger ganske klart, at den, som tror, han er i denne verden, vil have vanskeligt ved at tro dette om sig selv: "Mit sind er del af Gud's. Jeg er meget hellig." Han siger, at vi har valgt at være i tiden fremfor i Evigheden. Og fordi vi tror, vi er i denne verden af tid…

Lektion/Lesson 33-34:

Fra uro til fred. Lektion 33: "Der er en anden måde at se verden på." Vi må erkende, at vores opfattelse af verden kan ændres - i både dens ydre og indre aspekter!. (English text version under the videos) Jo oftere vi siger dette til os selv, jo mere udtrykkeligt fortæller vi vores sind dette og…

lektion 31- 32/Lesson 31-32

Ikke offer, men opfinder! Dette er vores frihedserklæring i forhold til den ydre verden - såvel som den indre verden: "Jeg er ikke offer for den verden jeg ser." I denne frihed ligger verdens frihed. Dette er en afvisning af egoet, et "nej" til at binde os selv med egoets lænker! (English text version under the videos) "Jeg har…