Jeg greb mig selv i følgende …

et behov for og ønske om at kontrollere en fremtidig situation. Ønsket kom helt klart fra frygt – fra egoets projicerede hypotetiske skræmmescenarier!

Der er en overbevisning om, at der er et behov for kontrol. Behovet for kontrol kommer fra manglende tillid til Helligånden, som min Guide i enhver situation, i alle anliggender.

Den eneste måde at slippe kontrol på – er at begynde at acceptere, at jeg aldrig havde nogen kontrol til at begynde med. Jeg havde aldrig nogen kontrol over min krop, min verden eller noget i dette ego-univers. Det hele – hele illusionen om en verden adskilt fra Gud – er fortid, Og det var aldrig op til mig at kontrollere noget som helst,  eller gøre noget som helst!

Min eneste funktion er at øve sand tilgivelse af denne drøm, jeg  synes fanget i. Jeg må derfor acceptere, at jeg ingen kontrol har over noget ud over retningen for ​​min tænkning.

Jeg kan vælge at give mening til alting, jeg synes at opleve, og jeg kan vælge at dømme alting ud fra mit barometer for godt og skidt! Men det vil blot gøre denne drøm – mere virkelig!  Jesus beder mig opgive al dom og dermed al kontrol, ligesom han selv gjorde – for at opleve glæden og freden, som kommer, når dom og kontrol er opgivet.

Angående den fremtidige situation som jeg frygtede: Jeg erkendte, at det var de pinefulde, skræmmende tanker, som gjorde mig fortræd, da jeg huskede at: “I am only doing this to my self”. Derpå  gav jeg det hele til Helligånden og tillod alting at være nøjagtigt, som det var. Og der var fred, og der var glæde – i stedet for frygt og pinefulde forestillinger og tanker.

3about control

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s